Egy LED villogatás

Működést jelző lámpa

 LEDvillogtatasEgy LED-et villogtatunk, 1 mp-ig ég, 1 mp-ig nem, és ezt csinálja kikapcsolásig.

A 13-as pin-t kössük össze a LED anódjával (hosszabbik lábával), innen kap jelet a világításhoz. Katódját (rövidebbik lábát) egy 220 ohm-os védő ellenállással földeljük le.

Világításhoz a 13-as pin-t állítsuk magasra (HIGH), leoltáshoz állítsuk alacsonyra (LOW). Mindkét beállítást 1 mp-ig (1000 millisecundum-ig) tartsuk ki.